Pagarinājuma šļauka 2 vai 4 m

Pagarinājuma šļauka ir paredzēta kopšanas šļaukām ar ieslēgšanas funkciju rokturī. Piederums paredzēts pievienošanai pie pastāvīgās garās kopšanas šļaukas, lai īslaicīgi pagarinātu to un varētu aizsniegt vēl nedaudz tālāk, nekā ikdienā tas nepieciešams. Pagarinājuma šļauku var viegli pievienot un atvienot. 

Piederumu nav paredzēts lietot ikdienas uzkopšanas laikā.